Hiển thị tất cả 17 kết quả

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Electro voice ELX200-10

11.500.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Electro voice ELX200-10P (Active)

21.500.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Electro voice ELX200-12

12.900.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Electro voice ELX200-12P (Active)

24.200.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Electro Voice ELX200-15

16.500.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa JBL KP4010G2

34.200.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa JBL KP4012G2

44.000.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa JBL KP4015G2

46.500.000 
16.500.000 
18.000.000 
14.000.000 
16.000.000 
11.200.000 
12.000.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Sub Electro Voice ELX200-12S

19.500.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa Sub Electro Voice ELX200-18S

21.500.000 

Âm thanh Pro sân khấu

Loa sub Electro Voice ZXA1

21.500.000