Dây nguồn Shunyata Sigma NR V2 (1.75m)

82.000.000