Furutech ASB-1: Chổi khử từ đa năng cho mâm đĩa than và thiết bị điện tử

4.000.000