Mâm Đĩa Than Esoteric Grandioso T1 -Tích hợp tay cần (Ikeda TA-9D)

2.000.000.000