Chân kê loa Iso Acoustics Aperta 200 (Bộ 2 chiếc)

6.100.000