Dan D’Agostino Momentum HD , Preamplifier (liên hệ để có giá tốt )

1.050.000.000