Dây tín hiệu Nordost Reference Valhala 2 – RCA/XLR – 1m

202.500.000