Dây tín hiệu Transparent Plus RCA Interconnect G6 -1.5M

12.800.000