Dây tín hiệu Nordost White Lightning RCA/XLR – 1M

5.650.000