Dây tín hiệu Transparent Super Balanced G6 – 1.5M

39.300.000