Micro không dây cài đầu Shure SVX14/PGA31

8.900.000