Dây tín hiệu Transparent Super RCA Interconnect G6-1.5M

22.000.000