Dây tín hiệu Transparent XL Balanced Interconnect G6 -1.5M

290.000.000