Dây tín hiệu Transparent Plus Balanced G6 -1.5M

22.500.000