Dây tín hiệu Transparent Reference Balanced G6-1.5M

149.500.000