Dây Tín Hiệu Digital Shunyata Omega S/PDIF (1,25m)

95.000.000