Dây tín hiệu Transparent MusicLink RCA Interconnect G6 -1.5M

6.000.000