Dây tín hiệu Transparent Opus RCA Interconnect G6 – 1.5M

360.000.000