Dây tín hiệu Transparent Opus Balanced Interconnect G6 -1.5M

620.000.000